Discussion%20021324492-successful-business-team-holdi-me.jpeg

Yritä oikein!

Ko­ke­muk­sia, nä­ke­myk­siä, vinkkejä

Tässä podcastissa puhutaan selkeästi ja maanläheisesti siitä, mikä saa yrityksen menestymään ja mitkä ovat tyypillisiä sudenkuoppia. Keskustelemassa on sekä yrittäjiä ja yritysten edustajia että asiantuntijoita, jotka eri tavoin tukevat yrittäjiä menestyksen rakentamisessa. 


Opitaan toisiltamme, opitaan yhdessä!


Keskusteluja emännöi KTM Päivi Heikinheimo, kouluttaja, konsultti, mentori ja 

Vuoden Yrityskummi 2019


open book lot

Podcast-episodit

Morning jog in the countryside
12.6.2020
Miksi monet eivät jaksa  hyvin  työssä? Millä keinoin voinnin voi saada pa­ran­tu­maan? Mitkä ovat ko­ke­mus­ten pohjalta parhaat vinkit?
Blurred Thinking
2.6.2020
Mitä motiiveja on yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sel­le? Onko olemassa tiettyjä yrittäjän omi­nai­suuk­sia - mitä tut­ki­muk­set sanovat? Entä miten omi­nai­suu­det ja me­nes­ty­mi­nen kor­re­loi­vat?
Do Something Great
7.4.2020
Miten luot kil­pai­lue­tua rohkean stra­te­gian avulla? Mitä se edel­lyt­tää ihmisiltä ja toi­min­noil­ta? Miten pe­rin­tei­sel­lä toi­mia­lal­la voi onnistua rohkean stra­te­gian avulla?
012586859-pieces-euro-banknotes-puzzle-me.jpg
18.3.2020
Mitä ra­hoi­tus­läh­tei­tä on? Millaisia ehtoja niihin liittyy? Miten rahoitus voi parantaa kil­pai­lu­kykyä­ni?
Marketing team meeting at a startup co-working space strategizing the next social media campaign.

If you use this photo, I would be very appreciative if you would please credit in the caption or meta to "www.useproof.com".
6.3.2020
Onko oikeaa tapaa or­ga­ni­soi­da yritys? Min­kä­lai­set pe­ri­aat­teet ohjaavat joh­ta­mis­ta? Onko it­seoh­jau­tu­vuus ratkaisu?
Ethics%202-me.jpg
1.3.2020
Mitä etiikalla on tekemistä yri­ty­se­lä­män kanssa? Ja mitä etiikka oikein on? Miten se linkittyy arvoihin? Pitääkö pk-yri­tyk­sel­lä­kin olla arvot?
Rating%20035971742-customer-service-form-me.jpg
24.2.2020
Mitä itse asiassa on hyvä laatu? Mitä vanhat laa­tu­gu­rut voivat antaa meille tänään? Mikä on pk-yrit­tä­jäl­le tärkein laa­tu­vink­ki? Kes­kus­te­le­mas­sa on johtaja Petri Lehtipuu Laa­tu­kes­kus Excel­lence Fin­lan­dis­ta.
unsplash-jR4Zf-riEjI-me
9.2.2020
Mitä sääntely oikein on? Mer­kit­see­kö se yrit­tä­jäl­le vain ra­joit­tei­ta? Mihin pitäisi kiin­nit­tää eniten huomiota?
People%20047286150-business-presentation-me.jpeg
4.2.2020
Milloin pk-yritys tarvitsee toimivan hal­li­tuk­sen? Pitäisikö ottaa mukaan ul­ko­puo­li­sia? Millaista on hyvä hal­li­tus­työ? Kes­kus­te­le­mas­sa on Timo Lappi, Heltti Oyn toi­mi­tus­joh­ta­ja
Colorful confetti falling down with a teal background

Päivi Heikinheimo

Puh. +358 400 503864

paivi.heikinheimo@yritaoikein.fi

www.yritaoikein.fi

www.päätäoikein.fi 

www.keyconsulting.fi

P%C3%A4ivi%20Heikinheimo%20(2)-me.jpg

Yritä oikein!

Podcast yrittämisen ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Päätä oikein!

Podcast siitä, miten voit kehittää päätöksentekoasi 

www.päätäoikein.fi