Morning jog in the countryside
12.6.2020
Miksi monet eivät jaksa  hyvin  työssä? Millä keinoin voinnin voi saada pa­ran­tu­maan? Mitkä ovat ko­ke­mus­ten pohjalta parhaat vinkit?
Blurred Thinking
2.6.2020
Mitä motiiveja on yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sel­le? Onko olemassa tiettyjä yrittäjän omi­nai­suuk­sia - mitä tut­ki­muk­set sanovat? Entä miten omi­nai­suu­det ja me­nes­ty­mi­nen kor­re­loi­vat?
Do Something Great
7.4.2020
Miten luot kil­pai­lue­tua rohkean stra­te­gian avulla? Mitä se edel­lyt­tää ihmisiltä ja toi­min­noil­ta? Miten pe­rin­tei­sel­lä toi­mia­lal­la voi onnistua rohkean stra­te­gian avulla?
012586859-pieces-euro-banknotes-puzzle-me.jpg
18.3.2020
Mitä ra­hoi­tus­läh­tei­tä on? Millaisia ehtoja niihin liittyy? Miten rahoitus voi parantaa kil­pai­lu­kykyä­ni?
Colorful confetti falling down with a teal background

Päivi Heikinheimo

Puh. +358 400 503864

paivi.heikinheimo@yritaoikein.fi

www.yritaoikein.fi

www.päätäoikein.fi 

www.keyconsulting.fi

P%C3%A4ivi%20Heikinheimo%20(2)-me.jpg

Yritä oikein!

Podcast yrittämisen ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Päätä oikein!

Podcast siitä, miten voit kehittää päätöksentekoasi 

www.päätäoikein.fi